Erosie schorrand

Galgeschoor, 5 april 2016 – Sinds 31 december 2005 volgt Frank Wagemans de erosie van de schorrand op het Galgeschoor op.

Het laatste jaar is er niet alleen een achteruitwijken van de schorrand, bovendien treedt er erosie van de voorliggende bodem op. Dit laatste aspect wordt in het bijzonder mee opgevolgd door het NIOZ in het kader van een grensoverschrijdend meetproject – meer info.

Ook in de naastliggende Afwatering van de Scheldelaan merken we veranderingen op: verbreding van de gracht, aan de zijde kant Lillo vlakt de helling af, aan de overkant treedt er een versteiling van de helling op.

>> projectpagina