Zwartkopmeeuwen Potpolder

Potpolder, 21 maart 2016 – Van Walter Van Ginhoven kregen we melding van 62 Zwartkopmeeuwen op het broedeiland in Lillo Potpolder.

Deze vogel is een recente gast in onze streken. Aanvankelijk was het een zeldzame en onregelmatige broedvogel, maar sinds 1980 is het aantal sterk gestegen tot meer dan 1400 broedparen in 2011, die zich vooral op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden concentreren.

Om en nabij onze schorren is er een grote broedplaats van meer dan 1000 broedparen in het Antwerpse Havengebied. Deze soort is een zomergast die overwintert in het Middellandse Zeegebied.

Meer weten?