North Sea Open Science conferentie

Wetenschappers en beleidsmakers actief op de Noordzee kunnen de week van 7-10 november 2016 maar beter vrij houden in hun agenda’s. Dan organiseren OD Natuur (KBIN) en het Belgisch Biodiversiteitsplatform in Oostende het North Sea Open Science symposium.

Het congres wil vanuit een wetenschappelijke ecosysteemgerichte basis oplossingen en toekomstbeelden aanrijken voor een optimaal beheer van de Noordzee. Daarbij komt heel wat basiswetenschap en studiewerk aan bod, evenals onderzoek gericht op een duurzaam en socio-economisch verantwoord beheer. Abstracts kunnen ingediend worden tot 1 mei.

Link: www.northseaconference.be