Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren en op welke manier we ons beter zullen beschermen tegen overstromingen.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende plandelen. De beheerplannen voor de Vlaamse delen leggen de krijtlijnen vast voor het waterbeleid in de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas, samen met de maatregelen, acties, middelen en termijnen om de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid te bereiken. De klemtoon ligt op de Vlaamse oppervlaktewaterlichamen en op het grondwater. De publicatie bevat de niet-technische samenvatting bij de beheerplannen voor de Vlaamse delen.

>> Lees verder