Waterbeweging, erosie en sedimentatie

Galgeschoor, 31 januari 2016 – Een schorrengebied is constant onderhevig aan waterbewegingen als gevolg van het getij. Dit resulteert in erosie en sedimentatie in het schor.

Frank Wagemans is op aanwijzingen van Walter van Ginhoven, bij hoogwater een kijkje gaan nemen aan de Heemstweg op het Galgeschoor. Het laatste jaar is daar heel wat veranderd wat betreft waterbewegingen wat resulteert in erosie, sedimentatie en de vorming van nieuwe afwateringsgeulen.

Onderstaande foto geeft je een beeld van de waterbewegingen.

galgeschoor-zeeasterveld-waterbewegingen

Deze waterbewegingen resulteren in sedimentatie (aangeduid met ‘+’) en erosie (aangeduid met ‘‘)

galgeschoor-zeeasterveld-erosie-sedimentatie

Foto-album