Watervogeltelling Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 10 januari 2016 – In het ontluikende licht van een winterochtend in januari werd de stilte verbroken door het gesnater van honderden ganzen.

Op de zandbank in het midden van het Groot Buitenschoor, zaten een paar honderd Brandganzen te snateren.

Groot Buitenschoor * 10 januari 2016, 8u36

helder, droog, wind Z4
LW 9:49
teller: Frank Wagemans

  • aalscholver, 5
  • bergeend, 2
  • brandgans, 291
  • grauwe gans, 8
  • scholekster, 4
  • smient, 49
  • wilde eend, 6
  • wulp, 69