Nieuwe documentaire Watersnoodramp 1916

Misschien inmiddels minder bekend dan de watersnoodramp van 31 januari 1953 maar ook in 1916 was er een watersnoodramp. Begin volgend jaar is het 100 jaar geleden. En ook al zijn veel dijken inmiddels verhoogd en zijn er allerlei maatregelen getroffen, het kan zo maar weer eens mis gaan, het is er de tijd voor.

Noord Holland, Zuid Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen kregen met deze watersnoodramp in 1916 te maken. Een behoorlijk groot deel van Nederland dus. Op 13 en 14 januari 1916 voltrok deze watersnoodramp zich in Nederland rond de Zuiderzee nu het IJsselmeer geheten. Een stormvloed viel samen met een hoge afvoer op de rivieren. Als gevolg braken op tientallen plaatsen de dijken.

In de provincie Noord-Holland vielen er bijvoorbeeld 19 doden, terwijl er bij diverse scheepsrampen op zee nog eens 32 mensen omkwamen.

In deze documentaire wordt aandacht besteed aan materiaal uit 1916 dat bewaard is gebleven in het Waterlands Archief.

Tot slot wordt er in de documentaire vooruit gekeken naar de toekomst, wat gebeurt er bijvoorbeeld als er weer een dijk mocht doorbreken, en wat doen de provincie en het Rijk om dit te voorkomen?

Deze ramp in combinatie met de hongersnood van 1918 leidde tot de totstandkoming van de Zuiderzeewet. De dijkversterkingen die naar aanleiding van de ramp werden uitgevoerd, waren in 1926 voltooid. In 1932 werd de Zuiderzee ‘getemd’ met de aanleg van de Afsluitdijk.

De watersnood leidde ook tot de oprichting van de stormvloedseindienst.