Hotelbouw voor schorzijdebij

De afgelopen jaren werden in Nederland tijdens de dijkversterkingen tientallen voorzieningen gemaakt voor solitaire bijen. Van overtollige grond werd op de steenbekleding een zandhoop aangebracht binnen een ringdijkje van klei. Dit werd vooral gedaan om de zeldzame Schorzijdebij nestgelegenheid te bieden.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland onderzocht hoe de aangelegde bijenhotels worden gebruikt. De resultaten zijn verwerkt in een rapport.

Veldstudie

Nu project Zeeweringen is voltooid, werd het tijd de balans op te maken en het beheer van de bijenhotels over te dragen aan waterschap Scheldestromen. Peter: ‘In opdracht van het projectbureau deed Stichting Landschapsbeheer Zeeland een veldstudie. Ze legde de exacte locaties van de nestheuvels vast en formuleerde aanbevelingen voor beheer en onderhoud.

Inmiddels maakt een groot deel van de populatie van Schorzijdebijen gebruik van de nestheuvels. Jaarlijks zijn er minstens 20.000 nestholletjes!

Minstens zo waardevol is het gebruik dat Schorviltbijen maken van de nestheuvels. Dit is een “koekoeksbij”. Hij legt zijn eitjes in de nesten van Schorzijdebijen. De Schorviltbij komt op de hele wereld alleen maar voor in het Nederlandse Deltagebied.’

>> Het complete rapport kunt u hier lezen
>> Meer over bijenhotels