Thinking like a bird

‘Thinking like a bird’ is een nieuwe film van NIOZ Wadden Systems Research Center”>NIOZ Wadden Systems Research Center op YouTube. Deze film is gewijd aan het zeevogelonderzoek van Theunis Piersma, onderzoeker bij het NIOZ en hoogleraar trekvogelecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Theunis ontving voor zijn wetenschappelijke oeuvre in 2014 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de Spinozapremie; de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Het onderzoek speelt zich wereldwijd af in Waddensystemen, waar de vogels rond laagwater op de dan droogvallende platen hun voedsel zoeken.