Nederlandse vogelbevolking volop in beweging

De verspreiding van veel vogelsoorten binnen Nederland is flink veranderd vergeleken met een aantal jaren geleden. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland op 28 november presenteert. De Vogelbalans laat voor het eerst resultaten zien van drie jaar zeer intensief veldwerk voor een nieuwe Vogelatlas. Lees het hele verhaal en de soorten in De Vogelbalans 2015.