Compendium voor Kust en Zee

Het Compendium voor Kust en Zee 2015 werd op dinsdag 24 november officieel voorgesteld. Dit document, internationaal gelauwerd als blauwdruk voor andere landen, brengt het Belgische zeeonderzoek en tal van socio-economische, milieugerelateerde en institutionele aspecten van zijn kust en zee in kaart. Met deze nationale rapportage heeft ons land een extra troef in handen bij de overgang naar een te verwachten, meer zeegerichte economie.

>> Lees verder