Project Tipping Point

Het project Tipping Point van het Nederlandse NIOZ is in de Belgische wateren weer van start gegaan. Na een heenreis in dichte mist over de boven-Zeeschelde naar het dorp Baasrode, blijkt er in het hart van Vlaanderen een landschap te bestaan dat vanmorgen zonder mist tevoorschijn kwam.

Het verval(getijverschil) is hier rond de 5 meter. Op de foto’s is het bijna hoog water. We starten bij vallend water de water en slib metingen waarbij gebruik gemaakt wordt van een ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler/ stroommeter) een CTD (Conductivity, Temperature, Depth) en een LISST (apparaat wat korrelgrootte en verdeling bepaald).Met deze metingen wordt het slibtransport op de Zeeschelde onderzocht.