Visbestandopnames op enkele wateren in het bekken van de Zeeschelde

Onderzoekers van het INBO hebben langs de Zeeschelde in toekomstige overstromingsgebieden het visbestand bemonsterd. In het najaar 2014 en voorjaar 2015 werden in het bekken van de Grote Nete (Zammel, Itegem, Heist-op-den-Berg), Kleine Nete (nabij Nijlen en Lier), in het Schouselbroek (nabij Steendorp) en Schellandpolder (Hingene) 18 locaties bemonsterd. Naargelang de fysische eigenschappen van de locatie werd er elektrisch gevist of met fuiken of een combinatie van beide technieken toegepast.

>> Download rapport als pdf-bestand