Onderzoek naar microplastic in de oceaan

Tien lidstaten van het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor de zee, JPI Oceans, zorgen voor de financiering van vier nieuwe projecten die de (ecotoxicologische) impact van plastic deeltjes op de oceanen onderzoeken. Verder zullen deze projecten werken aan de harmonisering van de monitoringsmethoden en manieren om microplastics te analyseren en isoleren. Het VLIZ kreeg van de Vlaamse overheid het mandaat om het JPI Oceans-secretariaat te ondersteunen.

Eénentwintig voorstellen werden ingediend voor financiering die gezamenlijk meer dan 26 miljoen EUR aanvroegen. Na een evaluatie door onafhankelijke experten en vertegenwoordigers van de deelnemende landen werden volgende vier projecten geselecteerd: BASEMAN (definiëren van referentiewaarden en standaarden voor microplastic analyse in Europese waters), EPEMARE (ecotoxicologische effecten van microplastics in mariene ecosystemen), PLASTOX (directe en indirecte ecotoxicologische impact van microplastics op mariene organismen) en WEATHER-MIC (effecten van microplastic verwering op het transport, bestemming en toxiciteit van plastic in het mariene milieu).

Bij deze projecten zijn ook enkele Belgische onderzoekers en universiteiten betrokken: Dr. Amandine Collignon (Universiteit van Luik) bij BASEMAN, Prof. Dr. Ronny Blust (Universiteit van Antwerpen) bij EPHEMARE, Dr. Carl van Colen (Universiteit Gent) bij PLASTOX en Prof. Dr. Erik Toorman (Katholieke Universiteit Leuven) bij WEATHER-MIC. De Belgische financiering van de projecten werd verzekerd door BE LSPO, het Federaal Wetenschapsbeleid.

>> Lees verder

Photo credit: Stephan Glinka | Bund