Bescherming van de oceaan opgenomen in de VN-ontwikkelingsdoelen

‘Behandel de oceaan, zeeën en mariene bronnen op een duurzame manier’. Zo luidt het veertiende Verenigde Naties (VN) ontwikkelingsdoel over het beschermen van de oceaan. Hierbij zijn verschillende doelen voor de komende jaren opgenomen waaronder: het voorkomen en verminderen van mariene vervuiling tegen 2025, het minimaliseren en behandelen van de gevolgen van oceaanverzuring, het beschermen en duurzaam beheersen van mariene en kustecosystemen tegen 2025, etc. Voor meer informatie over alle doelen die vallen onder het beschermen van de oceaan kan u terecht op de website van de VN-ontwikkelingsdoelen