Grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen werkingsklaar

Kruibeke, 3 oktober 2015 – Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke,  Bazel en Rupelmonde is werkingsklaar en werd vrijdag 3 oktober plechtig ingehuldigd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de gemeente Kruibeke. Het gebied bergt overtollig Scheldewater om zo Vlaanderen voor wateroverlast te behoeden.

Vlaanderen beschermen

Het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (GOG KBR) is het 13de en meteen ook het grootste overstromingsgebied van het Sigmaplan. Met zijn 600 ha is het even groot al de 12 andere reeds bestaande overstromingsgebieden samen. Het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke is een belangrijk puzzelstuk van het oorspronkelijke Sigmaplan. Dit plan is een slim veiligheidsproject dat Vlaanderen onder andere beschermt tegen overstromingen.
Vlaams minister Ben Weyts huldigde het projectgebied vandaag in: “Vlaanderen blijft investeren in waterveiligheid. We zijn kwetsbaar voor overstromingen, en door de klimaatverandering neemt dit risico alleen maar toe. Het Sigmaplan biedt een concreet antwoord op het gevaar en beschermt de Vlamingen tegen het oprukkende water. Met het nieuwe overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde verdubbelen we het overstroombare gebied in Vlaanderen. De positieve effecten zullen voelbaar zijn tot in Antwerpen. We ontsluiten het overstromingsgebied ook toeristisch: het nieuwe overstromingsgebied is goed voor meer dan 15 kilometer fiets- en wandelpad in een prachtige omgeving. We mogen trots zijn op dit enorme project.”

Mijlpaal voor het Sigmaplan

Nu het grootste Sigmaproject operationeel is, neemt dit gecontroleerd overstromingsgebied zijn veiligheidstaak officieel op. Tom Dehaene, voorzitter van de Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV legt uit: “Een belangrijke doelstelling van W&Z is het beschermen van de talrijke woon- en werkzones tegen overstromingen langs de Vlaamse waterwegen. Gebieden zoals deze vormen een natuurlijke buffer tegen stormvloeden uit de Noordzee. Door de inwerkingtreding van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde, verhogen we de veiligheid in het Zeescheldebekken met een factor vijf. Bovendien is het gecontroleerd overstromingsgebied hier te Kruibeke op vele vlakken een pionier. Niet alleen door haar omvang en de totaalaanpak of het combineren van veiligheid met natuurontwikkeling, maar ook door unieke samenwerkingen en het integraal waterbeheer dat terecht de aandacht trekt van andere landen tot buiten de grenzen van Europa. We mogen enorm trots zijn op wat we hier samen met de vele partners verwezenlijken.”

Urban art in Kruibeke

Vandaag werd ook een nieuw Kruibeeks cultuurproject in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV gerealiseerd. De leden van de Kruibeekse rappersformatie Krutown brachten een uniek graffitiwerk met als titel ‘Parel aan het Scheld’ aan op de grote inwateringssluis in Kruibeke. Burgemeester Jos Stassen is bijzonder opgezet met het initiatief: “De Polders van Kruibeke worden meer en meer een uithangbord voor onze gemeente. Zodra het gebied in werking treedt, zal de aantrekkingskracht nog vergroten, op Vlaams, nationaal en zelfs Europees niveau. Dankzij het kunstproject van Krutown, wordt de lokale verankering met de cultuur en de geschiedenis van Kruibeke ook in het gebied gevisualiseerd.”De leden van Krutown sloten de feestelijke inhuldiging van het gecontroleerd overstromingsgebied af met een wervelend optreden voor jong en oud.

Over het Sigmaplan

De volledige realisatie van het Sigmaplan met diverse projectgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren, loopt nog tot 2030. Voor meer informatie over het Sigmaplan kan je terecht op de website www.sigmaplan.be

>> Ontdek de Polders van Kruibeke – brochure