Zondag 4 oktober: slikken en schorren

Slikken en schorren zijn heel dynamische gebieden waar de natuur vrij spel heeft. Iedere keer als het vloed is, lopen de slikken onder water. De schorren komen alleen onder water als het heel erg hoog water is (springtij). Neem daarbij nog dat we ons in de brakwaterzone van de Schelde bevinden waar het zoutgehalte sterk kan fluctueren, en je begrijpt dat enkel zeer gespecialiseerde soorten hier kunnen overleven.

Wij nemen je op het Galgeschoor voor een verkenning van deze unieke, waardevolle natuur.

>> Lees verder