Getijdencentrale stormvloedkering

Neeltje Jans, 22 september 2015 – Jaap van der Hiele passeerde op het goede moment aan de stormvloedkering om een foto te kunnen maken van de getijdenturbines die in de doorlaten geplaatst worden en weldra electriciteit zullen produceren.

getijdecentrale-brouwersdam--jaap-vanderhiele-2