Visfauna Waddenzee sterk teruggelopen

50 jaar gegevens van visvangsten in de fuik van het NIOZ bij Texel tonen zeker vanaf 1980 een sterke afname van de visfauna in de westelijke Waddenzee aan. De belangrijkste factoren hierin zijn waarschijnlijk gerelateerd aan menselijke activiteiten zoals zandsuppleties langs de stranden van de waddeneilanden en de Hollandse kust, zandwinning, klimaatverandering en kustvisserij. Daarnaast spelen de toegenomen aantallen zeehonden en visetende vogels mogelijk ook een rol.