dijkvegetaties langs enkele WenZ-waterlopen

Dit rapport beschrijft de vegetatiesamenstelling van bermen en dijken langs enkele W&Zwaterlopen. Tevens worden de standplaatscondities voor enkele ecologisch relevante vegetatiegroepen beschouwd.

>> Lees verder