Nederlander vindt bescherming van de Noordzee belangrijk

Onderzoeksbureau GFK heeft in opdracht van Greenpeace onderzocht hoe begaan wij Nederlanders zijn met onze Noordzee. Maar liefst 96% van de Nederlanders geeft aan het belangrijk te vinden dat de Noordzee beschermd wordt.

Het is natuurlijk niet zo vreemd dat we vinden dat de Noordzee beschermd moet worden, gezien ons intensieve gebruik van de zee voor onder meer scheepvaart, visserij, zandwinning en recreatie, maar wie is daar verantwoordelijk voor? Uit het onderzoek blijkt dat 57% van de ondervraagden met name de overheid als de aangewezen instantie ziet om het voortouw te nemen in het beschermen van de Noordzee.

>> Lees verder