Vlindermonitoring

Groot Buitenschoor, 11 juni 2015 – Gezien de gunstige weersomstandigheden, even tijd gemaakt voor een vlindermonitoring langsheen de berm van de breekinstallatie aan de Scheldelaan.

Maar eerst de resultaten van een tussenstop op de dijk van het Groot Buitenschoor. Die leverde 2 soorten op:

Op de vlinderroute langsheen de berm van de breekinstallatie telde Frank Wagemans:

  • Hooibeestje, 13
  • Gamma-uil, 1
  • Sint-Jacobsvlinders, 4
  • spanner sp., 1

De meeste vlinders werden gezien in de strook naast de Scheldelaan, en meer bepaald in een lagergelegen sleuf.

aantal soort
8 Macronachtvlinder onbekend
1 Hooibeestje
1 Hooibeestje
1 Hooibeestje
1 Sint-jacobsvlinder
1 Hooibeestje
1 Hooibeestje
2 Hooibeestje
1 Sint-jacobsvlinder
2 Hooibeestje
1 Sint-jacobsvlinder
3 Hooibeestje
1 Sint-jacobsvlinder
2 Hooibeestje
1 Hooibeestje
20 Hooibeestje
1 Atalanta