Plan Tureluur afgerond

Na de Watersnoodramp zijn de Deltawerken aangelegd en kreeg de Oosterschelde een stormvloedkering. Deze dam bracht veiligheid, maar zorgde ook voor het verdwijnen van de geleidelijke overgang tussen zout en zoet land. Het leefgebied van veel Hollandse kustvogels verdween.

Natuurbeschermers ontwikkelden aan de zuidkust van Schouwen het Plan Tureluur. De afgelopen 25 jaar is ruim 4.000 hectare nieuwe natuur aangelegd. De grootste oppervlakte ligt langs de Zuidkust van Schouwen, waar 1.200 hectare landbouwgrond succesvol is omgevormd naar natuurgebied.

taatsbosbeheer en Natuurmonumenten houden op zondag 3 mei een open dag in Plan Tureluur. Iedereen kan van 11.00 tot 17.00 uur de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Kijk voor het complete programma op www.openingzuidkustvanschouwen.nl.