Natuur in de haven

Het INBO en Natuurpunt voeren sinds 2009 een monitoring en inventarisatie uit van de natuur in een aantal deelgebieden op de Rechterscheldeoever. Zo wordt de duurzame instandhouding van het vogelrichtlijngebied de Kuifeend opgevolgd. Het rapport geeft de resultaten van het vijfde jaar van deze monitoring weer (2013).

>> Lees verder