2014 warmste gemiddelde voor zeewater

Iedere ochtend, om acht uur, nam iemand een kijkje bij het Marsdiep om de watertemperatuur te meten, en dat 140 jaar lang. Vanaf 2000 meten elektronische sensoren bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel de zeewatertemperatuur continu. Om de oorspronkelijk handmatige tijdserie voort te zetten, worden uit de continue gegevens 8-uurs waarden gehaald. Op die manier wordt de lange termijn meetserie die in 1860 begon, nog elke dag aangevuld met nieuwe gegevens en daaruit blijkt dat de gemiddelde zeewatertemperatuur in 2014 alle records heeft gebroken. Het gemeten gemiddelde van 12.8 graden is de hoogste jaargemiddelde temperatuur in het Marsdiep sinds 1860.

Janine Nauw, fysisch oceanograaf bij het NIOZ, legt uit dat de 8-uurs meetwaarden worden omgezet in maandgemiddelden en dat daaruit de jaargemiddelden worden berekend. ‘Die jaargemiddelden zie je in de grafiek als rode punten, de zwarte lijn geeft het 10-jaar lopend gemiddelde weer. Dat gemiddelde is gedefinieerd als de gemiddelde temperatuur van 5 jaar voor tot en met 5 jaar na het centrale jaar’. Janine Nauw vindt de piek in 2014 niet onverwachts, omdat de atmosferische temperatuur in datzelfde jaar met 11.7 graden ook de boeken is ingegaan als het warmste jaar sinds het begin van de metingen (KNMI).

De monitoring van het Marsdiep kan je online volgen.

bron: NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee