Atlasproject toont oost-westverschuivingen van vogelpopulaties

Dat allerlei vogelsoorten, waaronder veel watervogels, in noordelijker streken broeden en in Nederland overwinteren is algemeen bekend. Daarnaast zijn er natuurlijk trekvogels als de boerenzwaluw, die bij ons broeden en de winter in Afrika doorbrengen. Maar ook tussen broed- en winterseizoen vinden ook binnen Nederland zelf tal van verschuivingen plaats. Deze trek vindt nogal eens plaats van het binnenland naar de kust en terug. Dat valt af te leiden uit de voorlopige verspreidingskaarten van de nieuwe Vogelatlas van Sovon. De gemiddeld hogere wintertemperatuur langs de kust en de aanwezigheid van specifieke voedselgebieden spelen daarbij een rol.

>> Lees verder