Natuur vaart wel bij het versterken van dijken

Burghsluis, 11 maart 2015 – De Oosterscheldedijk bij Burghsluis is weer stevig. Bij de dijkversterkingswerken werd ook de Koudekerkse inlaag, aan weerszijden van de Plompe Toren bij Burghsluis, terug in ere hersteld.

>> Lees verder