Berichten aan Zeevarenden

De berichten aan zeevarenden bevatten de gegevens die nodig zijn voor het bijwerken van de Belgische zee- en Scheldekaarten en de publicaties die door de vlaamse Hydrografie worden uitgegeven.

>> Lees verder