Natuurindicatoren 2014

Het INBO bundelt jaarlijks in het kader van de natuurrapportering de indicatoren waarvoor op Vlaams en/of Europees niveau een beleidsdoel is geformuleerd (MINA -plan 4, PACT 2020, Europese Biodiversiteitsstrategie 2020), de zogenaamde prioritaire natuurindicatoren.

Er zijn twee nieuwe indicatoren rond status van broed- en watervogels van Europees belang opgenomen. Van de 20 jaarlijks opgevolgde broedvogelsoorten binnen de periode 2007-2012 werden slechts voor drie soorten de populatiedoelen bereikt. Van de 19 watervogelsoorten binnen de periode 2008-2013 werden voor zeven soorten de populatiedoelen bereikt.

>> Download rapport als pdf-bestand