Flora-en-fauna

Meer zilverreigers en minder zaagbekken

Er overwinteren steeds meer kleine zilverreigers in Nederland. Tegelijk is het aantal grote zaagbekken en brilduikers afgenomen in de laatste 30 jaar. Dit blijkt uit landelijke tellingen voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels.

>> Lees verder