Inrichtingsadvies Geactualiseerde Sigmaplan

Deze rapportage beschrijft het ecologisch inrichtingsadvies van twee ontpolderingen: Groot Schoor van Bornem en het Stort van Hingene in het kader van het Geactualiseerde Sigmaplan. Dit plan voorziet, volgens de principes vastgelegd in het meest wenselijke alternatief (MWeA), in bijkomende estuariene natuur.

>> Lees verder