Heb jij die griet gezien?

Groot Buitenschoor, 3 september 2014 – Bij het leegmaken van hun fuik in het kader van de vismonitoring, vonden onzer vissers een voor ons gebied nieuwe soort.

De griet (Scophthalmus rhombus) is een straalvinnige vis uit de familie van tarbotachtigen (Scophthalmidae), orde platvissen (Pleuronectiformes).

Griet is een platvis die zijn naam te danken heeft aan het Middelnederlandse woord ‘griet’ wat ‘grof zand’ of ‘kiezel’ betekende. Griet vertoeft namelijk graag op een grofzandige tot kiezelige zeebodem.

De griet zwemt in de kustwateren van de Oost-Atlantische oceaan tot Ijsland, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De Nederlandse en Belgische kust- en getijdenwateren zijn de kinderkamer bij uitstek voor jonge grietjes.

Net zoals zijn naaste neef de tarbot, kan griet zijn kleur aanpassen aan de ondergrond. Zo kunnen ze zich gemakkelijk camoufleren voor mogelijke vijanden maar kunnen ze ook zelf niets vermoedende prooien verschalken.

Onderstaande foto’s (gemaakt door Rit bellekens) tonen je dat camoeflagevermogen van de griet.

griet (Scophthalmus rhombus) - foto: Rit Bellekens

griet (Scophthalmus rhombus) - foto: Rit Bellekens