Erosiemetingen Galgeschoor

Galgeschoor, 17 augustus 2014 – Nog steeds erodeert de schorrand op het Galgeschoor door de kracht van het water. Opvallend is de vorming van een klifrand.

Totnutoe liep de bodem voor het schor geleidelijk op tot aan de bovenrand van het schor.

Op meetpunt 1 en 2 is een 38cm hoge klifrand ontstaan ingevolge bodemverlaging voor het schor.

Voor de resultaten van de erosiemetingen op het Galgeschoor, lees verder