Zoetwatervissen Nieuwe Waterweg opmerkelijk ver richting zee

Sportvissers doen opmerkelijke waarnemingen van snoekbaars en roofblei in de Nieuwe Waterweg. Deze zoetwatersoorten worden normaal pas kilometers verder stroomopwaarts aangetroffen. Blijkbaar is de afvoer van rivierwater deze zomer zo hoog en het water daardoor zo zoet dat deze soorten verder richting zee voor kunnen komen.

>> Lees verder