Deltaprogramma rivieren – Op weg naar Deltaprogramma 2015

Het Nederlandse Deltaprogramma werkt aan veiligheid tegen overstromingen en een goede zoetwatervoorziening op langetermijn. Deze film toont in het kort wat de partners binnen het Deltaprogramma Rivieren — Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen — het afgelopen jaar hebben gedaan en het proces voor het komende jaar.

>> Bekijk film