Blaartrekkende boterbloem

Groot Buitenschoor, 22 juni 2014 – Het gaat goed met het zilt grasland. Naast talrijke exemplaren van bloeiend schorrezoutgras en zeeweegbree, konden we nog 8 exemplaren van bloeiende blaartrekkende boterbloem terugvinden.

>> Lees verder