Roepend vanuit de nevelen

Groot Buitenschoor, 1 mei 2014 – Vanochtend rond 10u30 hoorde Frank Wagemans roepend vanuit de nevelen op het zilt grasland, een grutto. Deze is op doortocht naar zijn broedgebied in Nederland. Grutto’s zijn sterk trouw aan hun geboorteplaats: meestal broeden ze hoogstens enkele honderden meters van hun geboorteplaats.