Opvolging visbestand Zeeschelde in 2013

Brussel, 4 maart 2014 – Op zes plaatsen langsheen de Zeeschelde bemonsterden INBO medewerkers de visstand via staalnames of steekproeven tijdens het voorjaar, zomer en het najaar van 2013.

>> Lees verder