Hedwigepolder in 2019 onder water

De realisatie van natuur in de Hedwigepolder is nodig voor natuurherstel van de in Europa unieke getijdennatuur in de Westerschelde. Dit schrijft de Nederlandse staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Rijksinpassingsplan Hedwigepolder vastgesteld

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder vastgesteld. De reacties in de zienswijzen hierop hebben geen wezenlijk andere inzichten opgeleverd. De realisatie van natuur in de Hedwigepolder is nodig voor natuurherstel van de in Europa unieke getijdennatuur in de Westerschelde. Dit schrijft de Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Alternatieven ontpoldering besproken

De afgelopen jaren zijn er diverse alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder onderzocht en besproken. Het kabinet heeft de alternatieven nogmaals afgewogen op kosten en effecten en wil voor alle partijen duidelijkheid geven. In het regeerakkoord is opgenomen dat voor het natuurherstel van de Westerschelde de Hedwigepolder wordt ontpolderd.

Ontwikkelen waardevolle getijdennatuur

In april 2016 kan de eventuele onteigeningsprocedure zijn afgerond en daarna start de herinrichting. In 2019 kan de Hedwigepolder onder water staan en kan de waardevolle getijdennatuur in de Westerschelde zich ontwikkelen.