Opslibbing Hedwigepolder

MIddelburg, 29 januari 2014 – Een mogelijk snellere opslibbing van de ontpolderde Hedwigepolder leidt volgens Gedeputeerde Staten niet direct tot kostbaar onderhoud.

>> Lees verder