Zeenaaktslakken zijn niet altijd naakt

Zeenaaktslakken behoren tot de schelpdieren maar dragen in het volwassen stadium geen schelp. In het larvale stadium, waarbij ze microscopisch klein zijn, zijn het echter wel schelpdragende zeediertjes.

>> Lees verder