Zandhonger in de Oosterschelde

Door de stormvloedkering dreigen de zandplaten in de Zeeuwse Oosterschelde te verdwijnen. Dat is funest voor de tienduizenden vogels die op de zandplaten hun voedsel vinden en voor de zeehonden die er hun jongen zogen. Rijkswaterstaat werkt aan een oplossing, maar niet iedereen is daar blij mee.

{literal}