Plan zoutwinning Waddenzee deugt niet

De vergunningaanvraag voor het winnen van zout onder de Waddenzee deugt niet. Dat stellen Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Waddenvereniging. Vandaag heeft de staatssecretaris de vergunningaanvraag ter inzage gelegd waarmee Frisia BV, onderdeel van multinational K+S Salz, jarenlang zout wil winnen onder de Ballastplaat bij Griend. De staatssecretaris moet die vergunning nog verlenen. De zoutwinning staat haaks op de wens om de rijkdom in de Waddenzee te herstellen en is onaanvaardbaar. Het kost tienduizenden trekvogels de kop en is een bedreiging voor de stranden van Vlieland en Terschelling.

>> Lees verder