Nopjeswieren

Op het hoge slik en het lage schor vind je een dik, groen tapijt terug. Dit tapijt bestaat uit wieren, de zogenaamde nopjeswieren of Vaucheria sp.

Wie denkt om de aanwezige nopjeswieren effe uit de losse pols te determineren, is eraan voor de moeite. Determinatie vergt steeds microscopisch onderzoek.

>> Lees verder