Watervogels in Vlaanderen tijdens de winter 2012-2013

In dit artikel worden de belangrijkste telgegevens van de voorbije winter 2012/13 besproken. Deze bijdrage beperkt zich hoofdzakelijk tot een vermelding van de getelde aantallen en belangrijke pleisterplaatsen in Vlaanderen. Opvallende fenomenen en vaststellingen worden extra in de verf gezet. Er wordt slechts in geringe mate ingegaan op trends op langere termijn. Hierover is onder meer een publicatie in Natuur.oriolus gepland.

>> download pdf