Ontmoet de Schelde

‘Ontmoet de Schelde’ is een publicatie van het Agentschap Natuur en Bos over het Sigmaplan. Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen uit de Schelde en haar zijrivieren: dat is het uitgangspunt van het Sigmaplan. Tegelijk wordt ook de prachtige Scheldenatuur in ere hersteld.

>> Lees verder