Geen middenweg natuur en haven bij Rammekensgors

foto: beeldbank RijkswaterstaatVlissingen, 23 mei 2013 – In het Westerscheldegebied lijkt een gulden middenweg tussen natuur en economie niet mogelijk. Dat bleek woensdag bij de Raad van State waarop zowel havenschap Zeeland Seaports als de Vogelbescherming de aanwijzing van het Rammekensschor als Natura 2000-gebied aanvochten.

>> lees verder