Steeds minder broedvogels

foto: Walter Van GinhovenIn het waddengebied broeden veel bijzondere vogels. Met een groot aantal van deze wadvogelsoorten gaat het volgens onderzoekers niet zo goed. Zo gaat het aantal broedpaartjes van scholekster, kluut en noordse stern steeds sneller achteruit. Zeldzame broedvogels, zoals kemphanen en watersnippen staan op de rand van verdwijnen uit het Waddengebied. Broedvogeldeskundigen en natuurbeschermers van de drie Waddenzee-landen Denemarken, Nederland en Duitsland, gaan daarom nu een actieplan maken.

>> lees verder