INBOVEG: een schatkamer voor vegetatieopnames

Brussel, 2 april 2013 – Het in kaart brengen, onderzoeken en monitoren van soorten en biotopen behoort tot het wetenschappelijke takenpakket van het INBO.

Het Informatie- en DataCentrum (IDC) van het INBO biedt hierbij een belangrijke ondersteuning door de ontwikkeling van breed inzetbare applicaties en databanken.

>> lees verder