Kustlijnkaarten Nederland

Jaarlijks meet Rijkswaterstaat de ligging van de kust, de zogenaamde Jarkusmetingen. Aan de hand van de metingen wordt de kustlijn vergeleken met de Basiskustlijn 2001. De resultaten van deze toetsing verschijnen in een jaarlijkse rapportage in het Kustlijnkaartenboek.

Er is ook een interactieve Kustlijnkaart beschikbaar. Deze brengt de beweging van de kustlijn en de zandsuppleties in beeld.

>> lees verder